Akreditované školení řidičů ADR je poskytováno společností M Konzult na základě pověření dle odstavce 5 §22 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

Školení se dělí:

 • dle typu přepravy (přeprava nebezpečných věcí v kusech, ve volně loženém stavu a v cisternách) a
 • dle zatřídění nebezpečných věcí:

Druhy kurzů:

I. základní kurz pro přepravu nebezpečných věcí v kusech (sudy, pytle, bedny atd.), třídy: 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9

II. nástavbový kurz pro cisternová vozidla (nad 1 000 litrů) nebo cisternové kontejnery (nad 3 000 litrů)

III. specializační kurz:

 • pro třídy 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 přepravované v cisternách
 • pro výbušné látky a předměty třídy 1
 • pro radioaktivní látky třídy 7 přeprava v kusech

IV. obnovovací kurz po pěti letech

Řidiči vozidel přepravujících nebezpečné věci jsou formou základního, minimálně osmnáctihodinového kurzu školeni k tomu, aby získali následující základní znalosti:

 • znalost předpisů upravujících dopravu nebezpečných věcí a základní informace o právní odpovědnosti řidiče;
 • znalost hlavních druhů nebezpečí a znalost značení nebezpečí;
 • znalost základního třídění nebezpečných věcí;
 • základní znalost značení obalů a kusů;
 • znalost jednotlivých dokladů a jejich obsahu;
 • znalost značení dopravních jednotek a kontejnerů oranžovými tabulkami a velkými bezpečnostními značkami;
 • znalost postupů obsažených v písemných pokynech podle ADR;
 • znalosti, co řidič smí a nesmí dělat před nakládkou, při nakládce, při manipulaci a uložení kusů na ložné ploše vozidla, při přepravě, při vykládce a po vykládce;

Řidiči, kteří chtějí přepravovat nebezpečné věci v cisternách, pak musí absolvovat další nástavbový a speciální dvanáctihodinový kurz. Ti, kteří chtějí přepravovat nebezpečné věci třídy 1 (výbušné látky a předměty) nebo nebezpečné věci třídy 7 (radioaktivní látky), musí v obou případech absolvovat další minimálně osmihodinový speciální kurz.

V posledním roce platnosti osvědčení o školení řidičů ADR, musí řidič absolvovat dvoudenní obnovovací kurz k prodloužení platnosti osvědčení.

 

Ministerstvo dopravy zavedlo od 1.9.2022 zpoplatnění zkoušky ve výši 200,- Kč formou kolku, který se lepí na zkušební protokol řidiče – kolky zajistíme, přineste hotovost.

Nové ceny od 3.10.2022:

Cena školení řidičů ADR

Cena včetně DPH
7.000,- základní kurz (pro přepravu v kusech)
4.600,-  obnova základního kurzu v posledním 5. roce platnosti osvědčení
3.000,- specializační kurz pro cisternová vozidla
1.600,- školení na 1 třídu v cisternových vozidlech
7.700,- obnova základního kurzu a cisteren v posledním 5. roce platnosti osvědčení
5.300,- specializační kurz pro přepravu výbušných látek a předmětů třídy 1 nebo 7

V souvislosti se změnou zákona o silniční dopravě, která stanovuje správní poplatek za vydání osvědčení o školení řidiče ADR ve výši 200,- Kč, budeme tento poplatek od 1.8.2022 připočítávat k ceně školení řidičů ADR (řidiči si na školení nemusí kolky zajišťovat).

Adresa školení

Ukrajinská 453, Litvínov