Profesní školení je školení povinné ze zákona pro řidiče nákladních automobilů a autobusů, kteří tato vozidla řídí jako součást své profese. Profesní školení je také podmínkou pro získání či obnovení tzv. profesní způsobilosti.

Koho se profesní školení týká

Povinnost školení se týká občanů České republiky a občanů členských států Evropské unie kteří mají na území ČR trvalý nebo přechodný pobyt (min. 185 dnů v roce). Vztahuje se také na občany státu mimo EU, kteří pracují pro zaměstnavatele v ČR nebo na území ČR podnikají. Tito občané musí být zároveň držiteli řidičského oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo C1, C1+E, D1 a D1+E, nebo rovnocenného řidičského oprávnění.

Existují výjimky, kdy se profesní školení na řidiče nevztahuje – např. u vozidel hasičských sborů, vozidel používaných pro vlastní potřebu apod. Kompletní seznam výjimek naleznete na stránkách Ministerstva dopravy.

Vstupní školení

Vstupní školení je podmínkou k získání tzv. profesní způsobilosti. Probíhá formou teoretické výuky a praktického výcviku, má celkový rozsah 140 nebo 280 hodin (dle věku a skupiny řidičského oprávnění). Školení je zakončeno zkouškou – po úspěšném absolvování si řidič může do řidičského průkazu nechat zapsat profesní způsobilost.

Cena: 24.000,- Kč (44.000,- Kč – pro 280 hodin)


Pravidelné školení

Pravidelné školení slouží k prohloubení znalostí získaných při vstupním školení a je nutnou podmínkou pro zachování profesní způsobilosti řidiče. Podle podmínek zákona musí první školení následovat nejpozději do roka od zapsání profesní způsobilosti do řidičského průkazu. Rozsah školení je 7 hodin ročně po dobu 5 let – tj. celkem 35 hodin – a probíhá formou teoretické výuky.

Cena: 1.000,- Kč


Obnovovací školení

Řidiči, kterým bylo uděleno řidičské oprávnění skupin C,CE,C1 nebo C1E před 10.9.2009 nebo skupin D,DE,D1,D1E před 10.9.2008 mohou za účelem získání či obnovení profesní způsobilosti absolvovat zkrácenou formu profesního školení v rozsahu pouze 35 hodin.

Cena: 5.000,- Kč