Profesní školení je ze zákona povinné pro řidiče nákladních automobilů a autobusů, kteří tato vozidla řídí jako součást své profese. Je také podmínkou pro získání či obnovení tzv. profesní způsobilosti.

Koho se profesní školení týká

Povinnost absolvovat školení se týká občanů:

  • České republiky,
  • členských států Evropské unie, kteří mají na území ČR trvalý nebo přechodný pobyt (min. 185 dnů v roce),
  • států mimo EU, kteří pracují pro zaměstnavatele v ČR nebo na území ČR podnikají.

Tito občané musí být zároveň držiteli řidičského oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo C1, C1+E, D1 a D1+E nebo rovnocenného řidičského oprávnění.

Existují výjimky, kdy se profesní školení na řidiče nevztahuje – např. u vozidel hasičských sborů, vozidel používaných pro vlastní potřebu apod. Kompletní seznam výjimek naleznete na stránkách Ministerstva dopravy.

Vstupní školení k získání tzv. profesní způsobilosti.

Rozsah 140 nebo 280 hodin (dle věku a skupiny řidičského oprávnění). Školení je zakončeno zkouškou. Po jejím úspěšném absolvování si řidič zažádá o doklad profesní způsobilosti: profesní způsobilost.

  1. Profesní způsobilost pak bude vyznačena kódem 95 na zadní straně řidičského průkazu u příslušné skupiny – řidičského oprávnění:
  2. Držitelům zahraničního ŘP příslušné skupiny bude vydán Profesní průkaz.

Cena: 24.000,- Kč (44.000,- Kč – pro 280 hodin)

Profesní průkaz rozšiřující 45 hodin: 10.000,- Kč


Pravidelné školení: 7 hodin

Slouží k prohloubení znalostí získaných při vstupním školení a je nutnou podmínkou pro zachování profesní způsobilosti řidiče. Dle znění zákona musí první sedmihodinové školení následovat nejpozději do roka od zapsání profesní způsobilosti do řidičského průkazu. Rozsah školení je pravidelně 7 hodin ročně po dobu 5 let – tj. celkem 35 hodin.


Obnovovací školení: 35 hodin

Řidiči, kterým bylo uděleno řidičské oprávnění skupin C, CE, C1 nebo C1E před 10.9.2009 nebo skupin D, DE, D1, D1E před 10.9.2008, mohou za účelem získání či obnovení profesní způsobilosti absolvovat zkrácenou formu profesního školení o rozsahu pouze 35 hodin, bez závěrečné zkoušky.


Rozšiřující školení: 45 hodin

Je určeno pro držitele profesních průkazů, kteří chtějí svůj stávající profesní průkaz rozšířit o další skupinu. Dle zákona je toto školení ukončeno závěrečnou zkouškou stejně jako vstupní školení.


Na školení je možné přihlásit se:

Nejpozději 5 pracovních dní před zvoleným termínem školení. Jen výjimečně a je-li v kurzu místo, je možné se přihlásit 2 pracovní dny předem.

  1. osobně v kancelářích autoškoly

Litvínov – náměstí Míru 709

Autoškoly Kobylisy – Praha 8, U dětského domova 744/7

  1. mailem: info@dopravnevzdelavaci.cz
  2. telefonicky: 777 555 022, 777 011 027, 775 184 162

Pro firmy, které na školení chtějí přihlásit vyšší počet řidičů, doporučujeme telefonickou domluvu. Jsme schopni zajistit individuální neveřejný termín pro vaše pracovníky se zaměřením na speciální požadavky podle druhu přepravy, kterou provádíte, případně   akreditaci vašich prostor a školení u vás na firmě.