Odborná způsobilost dopravce představuje jednu z podmínek pro udělení koncese pro provozování silniční dopravy velkými vozidly. Podmínka odborné způsobilosti je splněna, pokud je odborně způsobilý odpovědný zástupce podnikatele.

Odpovědný zástupce v dopravě je odborným garantem pro provozování silniční dopravy velkými vozidly tak, jak ukládají zákony a závazné vyhlášky České republiky. Odpovědný zástupce v dopravě disponuje potřebnou praxí a vzděláním pro tuto živnost, a proto odpovídá za provoz po odborné a živnostenskoprávní stránce.

Odpovědný zástupce v dopravě je majitelem koncese pro nákladní vnitrostátní dopravu nad 3,5t a tuto funkci může zastávat pro max. 4 podnikatelské subjekty a pro maximálně 50 vozidel dohromady.

Kdy je nutné ustanovit odpovědného zástupce v dopravě?

Při stanovení této povinnosti je třeba vycházet zejména ze zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a z dalších souvisejících vnitrostátních i mezinárodních předpisů. Udílení koncesí upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Odpovědného zástupce v dopravě je potřeba ustanovit v následujících případech:

  • nákladní dopravy se prokazování odborné způsobilosti vztahuje na dopravu provozovanou vozidly, jejichž celková hmotnost přesahuje 3,5 tuny.
  • osobní dopravy se prokazování odborné způsobilosti vztahuje na dopravu provozovanou vozidlem určeným pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče.