Daňové priznanie 2019

S príchodom opatrení proti ochoreniu Covid-19 a vyhlásením mimoriadnej situácie sa vláda rozhodla pomôcť podnikateľom, ktorý v tomto období nemohli pracovať, a tak vykonávať svoju zárobkovú činnosť, odložiť podanie daňového priznania za rok 2019. Prvé mesiace platilo pravidlo, že povinnosť podať DP za 2019 bude najmenej do konca nasledujúceho mesiaca, v ktorom sa zruší mimoriadna situácia. Avšak situácia sa nelepší, a tak vláda prišla ku zásadnému kroku a navrhla ukončiť mimoriadnu situáciu pre daňové účely. Tento návrh bol parlamentom chválený 22.09.2020. Návrhom sa končí obdobie mimoriadnej situácie pre daňové účely ku dňu 30.09.2020. Od tohto dátumu plynie mesačná lehota, dokedy je potrebné daňové priznania za rok 2019 podať a aj daň zaplatiť. Keďže 31.10.2020 pripadá na sobotu, posledným dňom na podanie daňového priznania a zaplatenia dane je 2.11.2020.